Archives of Psychiatry and Psychotherapy

ISSN 1509-2046
eISSN 2083-828X

Editorial Board

ISSN 1509-2046
eISSN 2083-828X

Editorial Board

 

prof. dr hab. med. Jerzy W. Aleksandrowicz (Editor in Chief),
Katedra
Psychoterapii UJ CM, Krakow, Poland

prof. dr hab. med. Jacek Bomba, Katedra Psychiatrii UJ CM, Krakow, Poland

prof. dr hab. med. Dominika Dudek, Katedra Psychiatrii UJ CM, Krakow, Poland

prof. dr hab. med. Jacek Wciórka, I Klinika Psychiatryczna IPiN, Warszawa, Poland

 

Editors and Associates

Managing Editor: Katarzyna Cyranka

Proof-reading: Katarzyna Cyranka
Language editor: Katarzyna Kraw
czyk
Technical Editor: Andrzej Magdoń

Cover project: Jadwiga Maj

e-SUBMISSION: http://www.editorialsystem.com/app


Publisher
Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Polish Psychiatric Association Publishing-Editorial Committee

Jerzy Aleksandrowicz,
Jacek Bomba,
Dominika Dudek,
Mariusz Furgał,
Krzysztof Rutkowski,
Jerzy A. Sobański,
Andrzej Zięba
14 Lenartowicza Street, 31-138 Kraków, Polska
e-mail: biuro@krwptp.pl


Edition 550 copies


ISSN 1509-2046
eISSN 2083-828X
APP is an open access journal
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: Blue

RODO - personal data

Recommended websites:

www.psychiatria.org.pl

www.psychiatriapsychoterapia.pl 
www.psychoterapiaptp.pl
www.psychiatriapolska.pl

Pharmacological Reports
 Supported by MNiSW-DUN


ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY
IS PUBLISHED QUARTERLY IN ENGLISH FULLTEXT

The journal is indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, PsycINFO, EBSCO, Index Copernicus (5,47p), 6 points MNiSW

Indexed in Web of Science (ESCI), EMBASE/Excerpta Medica,
PsycINFO, EBSCO, Index Copernicus, 12 points MNiSW, PBL/GBL,
CrossRef/DOI, Cochrane Library, SCOPUS, ERIH PLUS